Instrukcje i FAQ

Pierwsze kroki

pdf_ico Instalacja programu GlobalMedPobierz
pdf_ico Generowanie pliku rejestracyjnegoPobierz
pdf_ico Instrukcja dodawania nowych użytkowników i uprawnień EZWMPobierz
pdf_ico Instrukcja instalacji programu wersja filia+centralaPobierz
pdf_ico Instrukcja instalacji programu wersja mini/standardPobierz
pdf_ico Instrukcja aktywacji panelu klientaPobierz
pdf_ico Instrukcja zmiany haseł w Globalmed/eZWMPobierz

Moduł CSV

pdf_ico Moduł CSV – Eksport pliku csv z portalu NFZPobierz
pdf_ico Moduł CSV – Import plików csv do programuPobierz
pdf_ico Moduł CSV – Cennik Pobierz

Realizacja zleceń

pdf_ico Wprowadzenie i realizacja zleceńPobierz
pdf_ico Instrukcja dodanie zlecenia zrealizowanego przez stronę EZWMPobierz
pdf_ico Wprowadzenie zlecenia z realizacja poprzez kuriera   Pobierz
pdf_ico Wprowadzenie zlecenia z data wstecznaPobierz
pdf_ico Wycofanie zleceniaPobierz
pdf_ico Potwierdzenie uprawnień pacjentówPobierz
pdf_ico Weryfikacja dokumentu potwierdzającego ubezpieczeniePobierz
pdf_ico Weryfikacja daty ważności dokumentu Pobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą – aktualizacja miejsca z umowyPobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą –  generowanie pliku wymiany filiaPobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą –  import pliku centralaPobierz
pdf_ico Realizacja i rozliczenie zleceń naprawyPobierz

Rozliczenie zleceń

pdf_ico Generowanie raportów statystycznych do NFZPobierz
pdf_ico Raport statystyczny z  pominięciem wpisuPobierz
pdf_ico Tworzenie rachunku na podstawie szablonuPobierz

Inne

pdf_ico Konfiguracja kopii zapasowejPobierz
pdf_ico Przeniesienie bazy danych na nowy komputerPobierz
pdf_ico AktualizacjaPobierz
pdf_ico Instrukcja obsługi (skrócona, pierwsze krokiPobierz
pdf_ico Instrukcja obsługi (pełna)Pobierz
pdf_ico Licencja na oprogramowaniePobierz

Zagadnienia Techniczne

1. Jak skonfigurować wersję sieciową programu? Więcej

2. Co może być przyczyną komunikatu:
"Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 5, char 12 select."
Więcej

3. Co zrobić, gdy program podczas uruchamiania wyświetla komunikat o braku biblioteki gdiplus.dll ? Więcej

4. Jakiej wersji Firebirda wymaga program GlobalMED? Więcej

5. Po podaniu numeru klienta Global wyświetla komunikat o zaktualizowaniu licencji, jednak zmiana nie jest widoczna po ponownym uruchomieniu programu Więcej


Zagadnienia Merytoryczne

1. Jak powinna przebiegać realizacja zlecenia eZWM, która podlega refundacji przez NFZ? Więcej

2. Czy raporty (sprawozdania, komunikaty XML) generowane przez program są akceptowane przez wszystkie oddziały NFZ?  Więcej

3. Czy program umożliwia rozliczanie świadczeń w tzw. Oddziałach Obcych, tj. Oddziałach NFZ innych niż ten, z którym realizator zawarł umowę ? Więcej

4. Czy wprowadzane dane są w jakikolwiek sposób weryfikowane? Więcej

5. Czy GlobalMED jest przystosowany do obsługi jednostek posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną (sieć aptek, oddziały, filie)? Więcej

6. Co zrobić gdy program wyświetla komunikat o nieuzupełnionych kodach PKWiU? Więcej