Instrukcje i FAQ

Pierwsze kroki

pdf_ico Instalacja programu GlobalMed Pobierz
pdf_ico Generowanie pliku rejestracyjnego Pobierz
pdf_ico Instrukcja dodawania nowych użytkowników i uprawnień EZWM Pobierz
pdf_ico Instrukcja instalacji programu wersja filia+centrala Pobierz
pdf_ico Instrukcja instalacji programu wersja mini/standard Pobierz
pdf_ico Instrukcja aktywacji panelu klienta Pobierz
pdf_ico Instrukcja zmiany haseł w Globalmed/eZWM Pobierz

Moduł powiadomień GlobalMed SMS

pdf_ico Moduł powiadomień SMS-Instrukcja Pobierz

Moduł CSV

pdf_ico Moduł CSV – Eksport pliku csv z portalu NFZ Pobierz
pdf_ico Moduł CSV – Import plików csv do programu Pobierz
pdf_ico Moduł CSV – Cennik  Pobierz

Moduł kopii bezpieczeństwa – GlobalMed Backup

pdf_icoGlobalMed Backup – Instrukcja Pobierz
pdf_ico Konfiguracja kopii zapasowej Pobierz

Realizacja zleceń

pdf_ico Wprowadzenie i realizacja zleceń Pobierz
pdf_ico Dodanie zlecenia zrealizowanego przez stronę EZWM Pobierz
pdf_ico Wprowadzenie zlecenia z realizacja poprzez kuriera   Pobierz
pdf_ico Wprowadzenie zlecenia z data wsteczna Pobierz
pdf_ico Wycofanie zlecenia Pobierz
pdf_ico Potwierdzenie uprawnień pacjentów Pobierz
pdf_ico Weryfikacja dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Pobierz
pdf_ico Weryfikacja daty ważności dokumentu Pobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą – aktualizacja miejsca z umowy Pobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą –  generowanie pliku wymiany filia Pobierz
pdf_ico Wymiana danych miedzy filią a centralą –  import pliku centrala Pobierz
pdf_ico Realizacja i rozliczenie zleceń naprawy Pobierz

Rozliczenie zleceń

pdf_ico Generowanie raportów statystycznych do NFZ Pobierz
pdf_ico Tworzenie rachunku na podstawie szablonu Pobierz

Inne

pdf_ico Przeniesienie bazy danych na nowy komputer Pobierz
pdf_ico Aktualizacja Pobierz
pdf_ico Instrukcja obsługi (skrócona, pierwsze kroki Pobierz
pdf_ico Instrukcja obsługi (pełna) Pobierz
pdf_ico Globalmed umowa licencyjna do 31.03.2023 r. Pobierz
pdf_ico Globalmed umowa licencyjna od 01.04.2023 r. do 31.08.2023 r. Pobierz
pdf_ico Globalmed umowa licencyjna od 01.09.2023 r. Pobierz

Zagadnienia Techniczne

1. Jak skonfigurować wersję sieciową programu? Więcej

2. Co może być przyczyną komunikatu:
"Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 5, char 12 select."
Więcej

3. Co zrobić, gdy program podczas uruchamiania wyświetla komunikat o braku biblioteki gdiplus.dll ? Więcej

4. Jakiej wersji Firebirda wymaga program GlobalMED? Więcej

5. Po podaniu numeru klienta Global wyświetla komunikat o zaktualizowaniu licencji, jednak zmiana nie jest widoczna po ponownym uruchomieniu programu Więcej


Zagadnienia Merytoryczne

1. Jak powinna przebiegać realizacja zlecenia eZWM, która podlega refundacji przez NFZ? Więcej

2. Czy raporty (sprawozdania, komunikaty XML) generowane przez program są akceptowane przez wszystkie oddziały NFZ?  Więcej

3. Czy program umożliwia rozliczanie świadczeń w tzw. Oddziałach Obcych, tj. Oddziałach NFZ innych niż ten, z którym realizator zawarł umowę ? Więcej

4. Czy wprowadzane dane są w jakikolwiek sposób weryfikowane? Więcej

5. Czy GlobalMED jest przystosowany do obsługi jednostek posiadających rozbudowaną strukturę organizacyjną (sieć aptek, oddziały, filie)? Więcej

6. Co zrobić gdy program wyświetla komunikat o nieuzupełnionych kodach PKWiU? Więcej