Zakup

Moduł powiadomień – GlobalMed SMS

Moduł kopii bezpieczeństwa – GlobalMed Backup

Zamówienie licencji na oprogramowanie do rozliczeń z NFZ Globalmed.ZPO

PROMOCJA !!!

Dla wszystkich chcących przetestować system GlobalMed przygotowaliśmy BEZPŁATNĄ licencje ważną na okres do 3 miesięcy

  1. Aby zamówić program wypełnij formularz.
  2. Pobierz aktualną  wersję oprogramowania do rozliczeń GlobalmedZPO.
  3. Zainstaluj oprogramowanie zgodnie z instrukcją – link.
  4. Załącz plik rejestracyjny wygenerowany z programu  link na adres global@norcom.pl
  5. Zamówienia są realizowane najczęściej do końca następnego dnia roboczego.

Opcje dodatkowe

Czytnik ręczny Datalogic Quick Scan Lite QW2100

Program GlobalMED jest kompatybilny z czytnikiem ręcznym Datalogic Quick Scan Lite QW2100.

Umożliwia on  zeskanowanie kodu kreskowego ze zlecenia pacjenta co znacznie przyśpiesza realizację wniosków oraz pomaga uniknąć błędów przy wpisywaniu danych.

Dowiedz się więcej o czytniku

Aby przejść do złożenia zamówienia przejdź do sklepu NORCOM


Formularz zamówienia modułu CSV
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IT.NORCOM sp. z o.o. Sp. k., 2) kontakt z Administratorem Danych - norcom@norcom.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt, 5) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (maksymalnie 12 miesięcy) lub do czasu wniesienia sprzeciwu.”6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.