Zakup

Wersja MINI

 1. cena: 559,00 zł;
 2. prawo do aktualizacji programu przez czas trwania licencji;
 3. licencja jednostanowiskowa, roczna;
 4. prawo do instalacji tylko w jednej lokalizacji (w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa)
 5. możliwość rozliczania jednej umowy, zawartej z jednym oddziałem NFZ (w tym pacjentów obcych).

Wersja STANDARD

 1. cena: 859,00 zł;
 2. prawo do aktualizacji programu przez czas trwania licencji;
 3. licencja wielostanowiskowa, roczna;
 4. prawo do instalacji tylko w jednej lokalizacji (w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa);
 5. możliwość rozliczania wielu umów z różnych oddziałów NFZ w ramach jednego kontrahenta.

Wersja CENTRALA/FILIA

 1. cena: 969,00 zł (obsługa centrali) + 209,00 zł (każda filia);
 2. prawo do aktualizacji programu przez czas trwania licencji;
 3. licencja wielostanowiskowa, roczna;
 4. prawo do instalacji centrali tylko w jednej lokalizacji (w jednostce organizacyjnej przedsiębiorstwa);
 5. możliwość rozliczania wielu umów z różnych oddziałów NFZ w ramach jednego kontrahenta;
 6. możliwość wprowadzania danych w różnych lokalizacjach oraz obsługa wymiany danych pomiędzy filiami a centralą.

UWAGI dodatkowe

Dopłaty

Licencje nieciągłe lub zawierane na okres mniejszy niż 12 miesięcy wymagają dopłat:

 • 6 miesięcy –> + 10% wartości licencji
 • 3 miesiące –> + 30% wartości licencji
 • 1 miesiąc –> + 50% wartości licencji

Rabaty

Licencje ciągłe zawierane na okres 12 miesięcy:

 • 2. rok współpracy –> – 5% wartości licencji
 • 3. rok współpracy –> – 10% wartości licencji
 • 4. rok współpracy i powyżej –> – 15% wartości licencji

Podane ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT w wysokości 23%.

Cennik wchodzi w życie 1 marca 2019r. i jest ważny do odwołania.

Cennik obowiązujący do 1 marca 2019 r.

Do góry


PROMOCJA !!!

Dla wszystkich chcących przetestować nasz system przygotowaliśmy BEZPŁATNE licencje ważne na okres do 3 miesięcy.

Sposób postępowania jest identyczny jak w przypadku zamówienia wersji komercyjnej i wygląda następująco:

 1. pobranie najnowszej wersji programu z działu DO POBRANIA;
 2. instalacja oprogramowania, ewentualne testy związane z importem danych z wcześniej posiadanych systemów, wprowadzanie własnych danych, import umowy zawartej z oddziałem NFZ;
 3. wygenerowanie pliku rejestracyjnego (menu: Administrator / Generuj Plik Rejestracyjny) i przesłanie go razem z zamówieniem na adres global@norcom.pl, z wyraźną informacją, iż chodzi o rejestrację wersji PRÓBNEJ.

Do góry


Zamówienie

Program można zamówić drogą elektroniczną (mail na adres global@norcom.pl) .

W zamówieniu prosimy o podanie następujących danych:

 1. nazwa, adres oraz NIP firmy;
 2. adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż adres siedziby);
 3. preferowany sposób płatności (przelew lub pobranie);
 4. zamawiana wersja programu (Mini, Standard, Centrala/Filia);
 5. kontaktowy numer telefonu, kontaktowy adres e-mail.

Zamówienia są realizowane najczęściej do końca następnego dnia roboczego.

Do góry

GlobalMed