Aktualności

GlobalMED [v. 4.3.8]

2023-09-04

 • eZWM
  Poprawa błędu wyznaczania typu dokumentu uprawniającego przy imporcie CSV.

GlobalMED [v. 4.3.7]

2023-07-12

 • Okno wydania towaru
  Ustawianie kolejności edycji pól cena/numer seryjny po wyborze towaru, zgodnie z preferencjami użytkownika.
  Kolejność edycji numeru seryjnego i ceny towaru jest zapamiętywana gdy oba te pola są edytowane.
  Przy kolejnym wydaniu towaru po wybraniu towaru, do edycji ustawiane jest to pole, które poprzednio użytkownik zmieniał jako pierwsze.
 • Okno wydania towaru
  Dodanie możliwości przechodzenia między polami Cena/Ilość/Numer seryjny po naciśnięciu klawisza Enter.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie możliwości filtrowania wydań towarów wg typów zleceń: eZlecenia/Zlecenia drukowane.
 • Zestawienia
  Dodanie możliwości filtrowania na zestawieniu „Zestawienie wykonanych usług” towarów wg typów zleceń: eZlecenia/Zlecenia drukowane.
 • Okno wydania towaru
  Poprawa błędnego ustawiania stron dla eZleceń, dla których zaznaczono umiejscowienie lewostronne i prawostronne.

GlobalMED [v. 4.3.6]

2023-06-29

 • eZWM
  Przygotowanie programu do obsługi eZleceń

GlobalMED [v. 4.3.5]

2023-05-12

 • eZWM
  Poprawa importu CSV, gdy w pliku są zlecenia napraw.
 • Moduł SMS
  Dodanie modułu SMS, który pozwala na wysyłanie powiadomień do klientów, którym kończy się ważność zlecenia
  oraz do klientów, którzy mogą już realizować kolejny okres zlecenia.

GlobalMED [v. 4.3.4]

2023-02-27

 • eZWM
  Dostosowanie importu CSV do zleceń z 2023 roku.
 • Aktualizacja
  Uporządkowanie wywołań aktualizacji programu.
 • Zestawienia
  Usprawnienie filtrów w zestawieniu kończących się realizacji zleceń.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.138.

GlobalMED [v. 4.3.3]

2023-01-31

 • eZWM
  Dodanie nowych tytułów uprawnień do słowników: IC, TR.
 • Zestawienia
  Dodanie zestawienia klientów, którym we wskazanym miesiącu kończą się realizacje zleceń.
  Zestawienie pozwala wyróżnić także zlecenia, które kończą ważność.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.135, P.137, P.089.

GlobalMED [v. 4.3.2]

2023-01-12

 • eZWM
  Poprawa mechanizmu korekty stopy refundacji zleceń z 2022, zgodnie z regułami z roku 2023.
 • Umowy
  Uzupełnianie kodu pracy dla towarów, gdy umowa wskazała je jako puste.
 • Zestawienia
  Dodanie możliwości skopiowania przeglądanej tabeli.
  Skopiowane dane można wkleić np. w arkuszu kalkulacyjnym.
 • Wyliczanie refundacji
  Poprawa algorytmu wyliczania refundacji dla kodów P.129 P.089

GlobalMED [v. 4.3.1]

2023-01-07

 • Import CSV
  Przystosowanie procesu importu CSV do nowego algorytmy wyliczania refundacji.

GlobalMED [v. 4.3.0]

2022-12-30

 • Zlecenia eZWM
  Dostosowanie programu do eZWM w wersji 2.1.6
 • Wyliczanie refundacji
  Przystosowanie programu do limitów i zasad realizacji obowiązujących od 1. stycznia 2023.

GlobalMED [v. 4.2.9]

2022-11-10

 • Zlecenia eZWM
  Dodanie pól definiowanych przez użytkownika do tabeli zleceń. – Definicja pól odbywa się w oknie ustawień systemowych, na zakładce „Wolne pola”.
  Umożliwienie edycji pól użytkownika w oknie wydania towaru, na zakładce „Inne”.
  Umożliwienie filtrowania listy wydań towarów wg wartości pól użytkownika.
 • Zlecenia
  Rozszerzenie listy pól po których można grupować w oknie Zestawienia -> Grupowanie.

GlobalMED [v. 4.2.8]

2022-09-06

 • Raporty statystyczne
  Przekazywanie dokumentu wskazanego w eZWM jako głównego identyfikatora pacjenta – obcokrajowca, nawet wtedy gdy identyfikator UE istnieje.
 • Zestawienia
  Poprawa formatu liczb w eksporcie Excela dla Zestawienia -> Grupowanie.

GlobalMED [v. 4.2.7]

2022-08-05

 • Rachunki
  Poprawa błędów uniemożliwiających wprowadzanie i edycję rachunków.
 • Import zleceń CSV
  Wybór najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Okno wydania towaru
  Wybór pozycji z najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Raporty statystyczne
  Automatyczny wybór najnowszej umowy w przypadku, gdy aktywne jest więcej niż jedna umowa za dany okres.
 • Wydawania towaru
  Poprawka podmieniająca umowy na najnowsze w wydaniach towaru z okresów lipca i sierpnia 2022 r.
 • eZWM
  Poprawka błędu wyznaczania umowy przy edycji daty pobrania do realizacji.

GlobalMED [v. 4.2.6]

2022-07-11

 • eZWM
  Poprawa metody wyznaczania numeru umowy, wg daty pobrania do realizacji.
 • eZWM
  Poprawa metody wyznaczania listy miejsc realizacji, wg daty pobrania do realizacji.
 • Okno główne programu
  Poprawa mechanizmu informowania o pobranych zleceniach bez realizacji.
  Aktualizacja ilości po każdym zamknięciu okna wydania towaru.

GlobalMED [v. 4.2.5]

2022-06-21

 • eZWM
  Rozszerzenie listy dokumentów uprawniających do świadczeń zgodnie z aktualnym słownikiem NFZ.
 • eZWM
  Podmiana kodów „dziecięych” na „dorosłe”, gdy pacjent kończy 18 lat w okresie realizacji zlecenia.

GlobalMED [v. 4.2.4]

2022-05-18

 • eZWM
  Umożliwienie pobrania do realizacji zlecenia z uprawnieniem UA dla pacjenta, który nie posiada numeru PESEL.

GlobalMED [v. 4.2.3]

2022-04-28

 • Szablon rachunku
  Umożliwienie wczytania szablonu rachunku w wersji 2.9.
 • Faktury/Rachunki/Noty
  Umożliwienie eksportu faktur/rachunków/not w wersji 2.3.

GlobalMED [v. 4.2.2]

2021-09-23

 • Wyliczanie refundacji
  Przeniesiono mechanizm wyliczania refundacji z wydań towarów na poziom zleceń.
  Dla realizacji przeprowadzanych w nowej wersji programu okno wydań towaru posiada podsumowanie refundacji dla zlecenia zgodnie ze sposobem raportowania statystycznego, z podziałem na kody przedmiotów i strony.
  Umożliwiono ręczne wprowadzenie kwoty refundacji.
  Zapisy powstałe we wcześniejszych wersjach programu są edytowane zgodnie z mechanizmem wyliczania refundacji w nich obowiązującym.

GlobalMED [v. 4.2.1]

2021-08-25

 • Okno główne programu
  Dodanie w oknie głównym linku „Czy wiesz że…?” prowadzącego
  do strony ze wskazówkami ułatwiającymi ubsługę programu.

GlobalMED [v. 4.2.0]

2021-08-23

 • Aktualizacja programu
  Dodanie nowego mechanizmu aktualizacji programu.

GlobalMED [v. 4.1.9]

2021-07-14

 • Okno wydania towaru
  Naprawa pustych list słownikowych.

GlobalMED [v. 4.1.8]

2021-07-14

 • Okno wydania towaru
  Poprawa metody wyznaczania pozycji umowy na podstawie grupy towarów wskazanych na zleceniu eZWM.

GlobalMED [v. 4.1.7]

2021-07-09

 • Okno wydania towaru
  Zmiana metody filtrowania listy wyboru towarów, tak aby pokazywała wszystkie grupy towarów ze zlecenia eZWM.

GlobalMED [v. 4.1.6]

2021-07-09

 • Okno wydania towaru
  Poszerzenie okna wyboru towaru.

GlobalMED [v. 4.1.5]

2021-07-08

 • Umowa
  Dodanie obsługi umów w wersji 4.0
 • CSV
  Umożliwienie wczytania pliku CSV z wcześniejszych okresów, gdy brak umowy na okres bieżący.
 • Umowa/Centrala-Filia
  Automatyczne kopiowanie miejsc realizacji po wczytaniu umowy.
 • Niezrealizowane zlecenia
  Skrócenie okresu wyświetlania niezrealizowanych zleceń do 7 dni po ich pobraniu.
  Umożliwienie usunięcia z listy zlecenia, którgo status w eZWM to „Zrealizowane”.
 • Lista wydań towarów
  Naprawienie błędnego działania programu przy wyszukiwaniu krótkich nazwisk klientów.
 • Wydanie towaru
  Dodanie filtra do listy wyboru towarów, który ogranicza wybór do grupy towarów wskazanych na zleceniu.

GlobalMED [v. 4.1.4]

2021-07-02

 • Okno wydania towaru
  Naprawa błędnego działania pól z listami słownikowymi.

GlobalMED [v. 4.1.3]

2021-07-01

 • eZWM
  Uzupełnienie numeru prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej dokument uprawnień dodatkowych w komunikacie pobierania zlecenia do realizacji, gdy jest to wymagane.
 • eZWM
  Wyłączenie możliwości uzupełnienia uprawnień dodatkowych, gdy uprawnienia te nie zostały wskazane przez osobę wystawiającą zlecenie.
  Wobec braku wpływu tej funkcji na limit realizacji, funkcja okazała się zbędna.

GlobalMED [v. 4.1.2]

2021-06-21

 • eZWM
  Umożliwienie uzupełniania uprawnień dodatkowych przy pobieraniu zlecenia do realizacji, gdy osoba wystawiająca zlecenie nie wprowadziła tych danych.
  Uwaga! – Obecnie wprowadzenie uprawnień dodatkowych w ten sposób, nie podnosi limitów realizacji. Realizacje z podniesionymi limitami są odrzucane przez NFZ.
  Do zmiany limitów uprawnienia posiada tylko lekarz.
 • Podwykonawcy
  Umożliwienie pobrania do realizacji i przesłania realizacji zlecenia przez podwykonawców świadczeniodawcy.
 • eZWM
  Poprawienie wyznaczania numeru umowy, gdy w danym roku występuje więcej niż jedna umowa.
 • Raporty statystyczne
  Ograniczenie ilości komunikatów po dodawaniu nowego raportu statystycznego, usuwaniu, generowaniu pliku…

GlobalMED [v. 4.1.1]

2021-04-30

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędu wyznaczania towaru dla wydań importowanych z CSV.
 • Administracja użytkownikami programu
  Uporządkowanie interfejsu użytkownika w części dotyczącej zmiany hasła użytkownika GlobalMed.

GlobalMED [v. 4.1.0]

2021-04-17

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędnego nadawania statusu eZWM dla wydań importowanych z CSV.
 • Lista wydań
  Dodanie ilości zleceń eZWM w oknie podsumowania przeglądanej listy wydań towarów.

GlobalMED [v. 4.0.9]

2021-04-14

 • eZWM
  Umożliwienie usunięcia z listy pobranych i niezrealizowanych zleceń, tych pozycji, których pobranie zostało wycofane poza programem Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie podglądu błędów walidacji z poziomu listy wadań towarów.
 • eZWM
  Zablokowanie wywołania funkcji zmiany hasła użytkownika eZWM, gdy login użytkownika eZWM nie został podany dla użytkownika zalogowanego do programu Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie sortowania listy przez kliknięcie na nagłówku kolumny.
 • Import CSV
  Umożliwienie importu towarów z identyfikatorami z wcześniejszej umowy z NFZ.
  Identyfikatory zostają podmienione na takie, które istnieją na aktualnej umowie z NFZ.

GlobalMED [v. 4.0.8]

2021-03-04

 • eZWM
  Informowanie o ilości pobranych i niezrealizowanych zleceń w oknie głównym programu.
  Przyspieszenie działania okna pobranych i niezrealizowanych zleceń.
 • Zdalny dostęp
  Aktualizacja programu zdalnego dostępu (TeamViewer).
  Umieszenie wywołania usługi zdalnego dostępu w widoku startowym.
 • Pobieranie licencji
  Zaktualizowano mechanizm pobierania licencji programu, po wymianie serwerów.

GlobalMED [v. 4.0.7]

2021-02-11

 • Import CSV
  Poprawione wyznaczanie umowy na przełomie lat.
  Poprawione przeliczanie kwot dopłat i refundacji dla zleceń z wieloma wydaniami towarów.
  Dodano zabezpieczenia przed wczytaniem niewłaściwego CSV dla danego świadczeniodawcy/umowy

GlobalMED [v. 4.0.6]

2021-01-26

 • Centrala/Filia
  Poprawa działania mechanizmu importu danych z filii.
 •  Wydanie towaru
  Zabezpieczenie przed podaniem niepełnych informacji w przypadku potwierdzenia posiadania uprawnień do świadczenia za pomocą karty EKUZ.

GlobalMED [v. 4.0.5]

2021-01-15

 • Pobranie 2020, realizacja 2021
  Umożliwiono przesłania realizacji zlecenia w nowym roku, gdy zlecenie zostało pobrane w roku poprzednim.
 • Umowy w formacie XML
  Dodanie zabezpieczenia przed blokowaniem konta eZWM.

GlobalMED [v. 4.0.4]

2021-01-05

 • Umowy w formacie XML
  Umożliwiono wczytywanie umów w formacie XML.
 • eZWM
  Umożliwiono wprowadzenie zleceń pobranych przed zakończeniem roku, bez wczytywania umów na nowy rok.
 • Pliki umów UMX
  Poprawiono błąd wczytywania umów, gdy zalogowany użytkownik Windows nie posiadał uprawnień administratora.
 • Import CSV
  Umożliwiono wczytanie plików CSV ze zleceniami z poprzedniego roku, bez konieczności wczytywania umów na nowy rok.
Więcej