Aktualności

GlobalMED [v. 4.1.1]

2021-04-30

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędu wyznaczania towaru dla wydań importowanych z CSV.
 • Administracja użytkownikami programu
  Uporządkowanie interfejsu użytkownika w części dotyczącej zmiany hasła użytkownika GlobalMed.

GlobalMED [v. 4.1.0]

2021-04-17

 • eZWM/CSV
  Poprawa błędnego nadawania statusu eZWM dla wydań importowanych z CSV.
 • Lista wydań
  Dodanie ilości zleceń eZWM w oknie podsumowania przeglądanej listy wydań towarów.

GlobalMED [v. 4.0.9]

2021-04-14

 • eZWM
  Umożliwienie usunięcia z listy pobranych i niezrealizowanych zleceń, tych pozycji, których pobranie zostało wycofane poza programem Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie podglądu błędów walidacji z poziomu listy wadań towarów.
 • eZWM
  Zablokowanie wywołania funkcji zmiany hasła użytkownika eZWM, gdy login użytkownika eZWM nie został podany dla użytkownika zalogowanego do programu Global.ZPO.
 • Lista wydań towaru
  Umożliwienie sortowania listy przez kliknięcie na nagłówku kolumny.
 • Import CSV
  Umożliwienie importu towarów z identyfikatorami z wcześniejszej umowy z NFZ.
  Identyfikatory zostają podmienione na takie, które istnieją na aktualnej umowie z NFZ.

GlobalMED [v. 4.0.8]

2021-03-04

 • eZWM
  Informowanie o ilości pobranych i niezrealizowanych zleceń w oknie głównym programu.
  Przyspieszenie działania okna pobranych i niezrealizowanych zleceń.
 • Zdalny dostęp
  Aktualizacja programu zdalnego dostępu (TeamViewer).
  Umieszenie wywołania usługi zdalnego dostępu w widoku startowym.
 • Pobieranie licencji
  Zaktualizowano mechanizm pobierania licencji programu, po wymianie serwerów.

GlobalMED [v. 4.0.7]

2021-02-11

 • Import CSV
  Poprawione wyznaczanie umowy na przełomie lat.
  Poprawione przeliczanie kwot dopłat i refundacji dla zleceń z wieloma wydaniami towarów.
  Dodano zabezpieczenia przed wczytaniem niewłaściwego CSV dla danego świadczeniodawcy/umowy

GlobalMED [v. 4.0.6]

2021-01-26

 • Centrala/Filia
  Poprawa działania mechanizmu importu danych z filii.
 •  Wydanie towaru
  Zabezpieczenie przed podaniem niepełnych informacji w przypadku potwierdzenia posiadania uprawnień do świadczenia za pomocą karty EKUZ.

GlobalMED [v. 4.0.5]

2021-01-15

 • Pobranie 2020, realizacja 2021
  Umożliwiono przesłania realizacji zlecenia w nowym roku, gdy zlecenie zostało pobrane w roku poprzednim.
 • Umowy w formacie XML
  Dodanie zabezpieczenia przed blokowaniem konta eZWM.

GlobalMED [v. 4.0.4]

2021-01-05

 • Umowy w formacie XML
  Umożliwiono wczytywanie umów w formacie XML.
 • eZWM
  Umożliwiono wprowadzenie zleceń pobranych przed zakończeniem roku, bez wczytywania umów na nowy rok.
 • Pliki umów UMX
  Poprawiono błąd wczytywania umów, gdy zalogowany użytkownik Windows nie posiadał uprawnień administratora.
 • Import CSV
  Umożliwiono wczytanie plików CSV ze zleceniami z poprzedniego roku, bez konieczności wczytywania umów na nowy rok.
Więcej