Wersje

GlobalMED [v. 3.6.0]

2018-02-11

 • Karta usługi
  Dodanie listy wyboru nazwy dokumentu uprawnień dodatkowych.
 • Karta usługi
  Edycja numeru karty nie usuwa daty zlecenia i okresu zaopatrzenia.
 • Karta usługi
  Wybór karty z listy kart wcześniej wprowadzonych dla pacjenta, wypełnia również datę zlecenia i okres zaopatrzenia.
 • Powiadomienia IT.Norcom
  Umożliwienie odbierania i przeglądania wiadomości od IT.Norcom.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.9]

2018-01-08

 • Karta usługi
  Zabezpieczenie przed generowaniem raportu statystycznego ze zbyt długim identyfikatorem dokumentu uprawnień dodatkowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.8]

2018-01-07

 • Karta usługi
  Automatyczne wyznaczanie rodzaju dokumentu na podstawie jego numeru.
  Walidacja długości nazwy i identyfikatora dokumentu uprawnień dodatkowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.7]

2018-11-06

 • Karta usługi
  Dodanie uprawnień dodatkowych 47ZND.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.6]

2018-10-15

 • Karta usługi
  Pokazywanie pól danych dokumentu uprawnień dodatkowych wyłącznie dla kodów 47DN i 47ZN
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.3-4-5]

2018-10-08

 • Karta usługi
  Weryfikacja danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Rachunki refundacyjne.
  Automatyczne wypełnianie podstawy zwolnienia z VAT podczas dodawania nowego dokumentu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.2]

2018-09-27

 • Karta usługi
  Umożliwienie wprowadzania danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Zestawienia/raporty.
  Dodano pole z rodzajem uprawnień dodatkowych w raporcie „Monitoring realizacji kart/wniosków na zaopatrzenie [rozszerzony]”
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.1]

2018-09-04

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8. od IX 2018
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.0]

2018-09-03

 • Raporty zwrotne.
  Umożliwienie importu raportów zwrotnych w wersji 3.1.8.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie awaryjnego eksportu raportów statystycznych w wersji 3.1.7.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.9]

2018-08-14

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.9.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8.
 • Karta usługi.
  Zwiększenie limitu ilości towarów do 9999.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.8]

2018-07-17

 • Raporty statystyczne.
  Raportowanie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47ZN.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.5-7]

2018-07-02

 • Karta usługi.
  Umożliwienie wprowadzenie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47DN – Za życiem. (Wymuszone przez nowy format raportu statystycznego, 1.7)
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.4]

2018-06-28

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie importowanie raportów zwrotnych w wersji 1.7.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.3]

2018-06-27

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.7.
 • Karta wykonania usługi.
  Dostosowano program do obsługi nowego typu uprawnienia dodatkowego pacjenta: 47ZN – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.2]

2018-06-05

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.8.
 • Słowniki.
  Dodanie pozycji „Fizjoterapeuta” do słownika typów personelu medycznego.
 • Eksport danych.
  Dodanie eksportu danych do XML w oknie Lista szablonów rachunków – > Produkty, oraz w oknie zestawienia „Karty/wnioski”.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.1]

2018-04-26

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji z uprawnieniami „Za życiem” dla wszystkich towarów.
 • Interfejs użytkownika.
  Modenizacja interfejsu użytkownika. Jednolicenie kolorystyki i wykorzystania czcionek.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.0]

2018-04-17

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji dla P.100.PM i P.101.PM z uprawnieniami „Za życiem”.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.9]

2018-03-06

 • Umowy
  Umożliwienie importu pozycji umów P100PM i P101PM za okresy:
  od 2018-01-01 do 2018-02-28 oraz
  od 2018-03-01 do 2018-12-31

  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.8]

2018-01-08

 • Zmiany interfejsu użytkownika.
  Dodanie do okna głównego wstęgi z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami programu.
 • Raporty statystyczne.
  Automatyzacja wyboru umowy przy generowaniu raportu statystycznego.
 • Słowniki.
  Zmiana adresu kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.7]

2017-09-29

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie zestawienie Realizacja usług – grupowanie.
 • Umożliwienie importu umów w wersji 3.7.

  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.6]

2017-07-27

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumn do zestawienia „Realizacja kart / wniosków”. Dodanie wyszukiwania wg Nazwiska lub PESEL.
 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumny z jednostką zlecającą do zestawienia „Realizacja usług na miejsca wyk. – szczeg”.
  Dodanie filtra miejsca wykonania.
 • Karta usługi.
  Automatyczne wypełnienie okresu zaopatrzenia wg daty realizacji (zamiast wg „Daty zlecenia dok.”).
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.5]

2017-04-18

 • Potwierdzenie wydania.
  Dodanie pola opisu modelu na wydruku potwierdzenia wydania.
 • Filtrowanie wykonanych usług.
  Filtrowanie bez konieczności klikania F5-Szukaj.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.4]

2017-03-02

 • Dostęp zdalny.
  Optymalizacja połączeń zdalnego dostępu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.3]

2017-02-27

 • Uprawnienia dodatkowe.
  Dodanie kodu 47DN z opisem „świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” .
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.2]

2017-01-09

 • Panel Klienta IT.Norcom.
  Umożliwienie wywołania strony Panelu Klienta, bezpośrednio z programu Global, bez konieczności logowania.
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.1]

2016-11-16

 • Umowy.
  Umożliwienie importu umów w wersji 3.6.
 • Numer karty.
  Automatyczne uzupełnianie kresek w numerach kart.
 • Server Firebird.
  Uruchamianie usługi serwera baz danych przed uruchomieniem programu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.0]

2016-09-08

 • Raport statystyczny.
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych – poprawne kody usług.
 • Karta wykonania usługi.
  Korekta mechanizmu wyliczenia podsumowania.
 • Rejestr wykonanych usług.
  Zapobieganie ponownemu wysyłaniu do NFZ kart osób zmarłych. NFZ nie przyjmuje również komunikatów usunięcia takich kart.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.9]

 2016-06-14

 • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
  W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.
  Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
  NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów. Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wyglądają następująco:
  1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
  2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.8]

 2016-06-09

 • Przyspieszenie działania programu.
  Optymalizacja bazy danych.
 • Nota elektroniczna.
  Dodanie podstawy zwolniania z VAT do pliku noty elektronicznej.Do góry

GlobalMED [v. 3.2.7]

2016-05-20

 • Wyliczanie kwoty refundacji.
  Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
 • Potwierdzenie wydania.
  Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.6]

2016-01-20

 • Korekty rachunków.
  Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.Do góry

GlobalMED [v. 3.2.5]

2016-01-15

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytywania umów w wersji 3.5.
 • Rachunki.
  Umożliwienie wystawienia i eksportu rachunków, not oraz faktur rozliczającydh dopłaty do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
  Do góry

GlobalMed