Komunikaty

Ważne

Realizacja zleceń  jest czynnością jednorazową.  
Jeżeli zlecenie zostanie pobrane i zrealizowane w oprogramowaniu GlobalMed, wówczas nie  można go ponownie  zrealizować na platformie eZWM. Status zlecenia na witrynie eZWM będzie widoczny jako zrealizowany przez aplikację AP-ZEW.
Natomiast jeżeli zlecenia  zostaną pobrane i zrealizowane na portalu eZWM, jest możliwość importu pliku CSV, który znajduje się na platformach NFZ SZOI/Portal Świadczeniodawcy, zawierający zrealizowane zlecenia, które można użyć do rozliczenia refundacji w oprogramowaniu GlobalMed Kliknij tutaj

Platforma NFZ służy tylko do realizacji zleceń nie do rozliczania.

 


eZWM zmiany po 01.01.2020 r.

W przypadku nowych zleceń wymagane przez NFZ będzie:

  1.  Utworzenie dedykowanych kont przez Świadczeniodawcę na Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy.
    Za pomocą tych kont możliwe będzie:
            a) zalogowanie się do centralnego Portalu SZOI dla zaopatrzenia: Kliknij tutaj
            b) zalogowanie się poprzez moduł eZWM w oprogramowaniu  GlobalMed: Kliknij tutaj
  2.  Zapewnienie dostępu do usług internetowych (dostęp do usług eZWM)
  3.  Wyposażenie punktów w drukarkę systemową aby mieć możliwość wydruku dokumentów pdf realizacji zleceń  pobranych z eZWM.

Plan NFZ w trakcie realizacji: Kliknij tutaj