Komunikaty

Zmiany po 01.01.2024 r.

Drodzy Państwo

W  nawiązaniu do komunikatu opublikowanego przez NFZ z dnia 17.11.2023r. pragniemy Państwa poinformować o konsekwencjach wprowadzenia nowych funkcjonalności systemu eZWM.

 1. Zmieniony sposób rozliczenia obowiązywał będzie dla zleceń realizowanych od 01.01.2024r. zlecenia realizowane do 31.12.2023r. będą rozliczane wg dotychczasowego sposobu. Co więcej, również korekty zleceń zrealizowanych przed 01.01.2024r. (wynikające z weryfikacji przeprowadzanej przez NFZ) będą musiały być wykonywane jak dotychczas, w tym samym oprogramowaniu tym samym trybem.
 2. Pomimo wprowadzenia od 01.01.2024r. nowego sposobu rozliczeń, GlobalMed niezmiennie pozostaje wiodącym oprogramowaniem realizującym kompleksowe podejście do realizacji, przechowywania, archiwizowania, analizy i weryfikacji zleceń. Nasze oprogramowanie będzie gotowe na obsługę nowego sposobu rozliczeń co umożliwi Państwu pracę na takich samych zasadach jak dotychczas. Używanie GlobalMed daje przewagę nad eZWM dzięki dodatkowym funkcjonalnościom i modułom dostępnych jedynie w naszym oprogramowaniu.
 3. Nowy sposób rozliczeń pozostawia konieczność rozwiązywania kluczowych problemów i spraw w tym obszarze, rozwiązania te dostępne są w programie GlobalMed oraz usługi firmy IT.NORCOM. Znajdą Państwo u nas:
  • proste i kompleksowe rozliczenia roku bieżącego i lat poprzednich;
  • dostęp do danych źródłowych stanowiących materiał dowodowy ze zrealizowanych zleceń (rozliczalność i przejrzystość refundowanych zleceń, szczególnie w sytuacjach kontroli weryfikacji wstecznych przeprowadzanych przez NFZ) ;
  • szybkie dokonywanie poprawek wykazywanych przez NFZ błędów i problemów dotyczących zrealizowanych zleceń (skrócenie czasu na odblokowanie środków pieniężnych dla zakwestionowanych przez NFZ pozycji rozliczeniowych);
  • dostęp do danych bieżących i archiwalnych (weryfikacje wsteczne, wystąpienia pokontrolne);
  • posiadanie pełnej kopii bazy danych w szczególności eZleceń lokalnej i/lub na serwerach IT.NORCOM (bezpieczeństwo danych i ciągłość pracy Moduł kopii bezpieczeństwa – GlobalMed Backup );
  • wsparcie obsługi zleceń cyklicznych i komunikacji z pacjentem (przypomnienia Moduł powiadomień – GlobalMed SMS);
  • wsparcie merytoryczne i techniczne dokonywanych rozliczeń z NFZ (dedykowana usługa dla klientów systemu GlobalMed Kompleksowe rozliczanie z NFZ);
  • profesjonalny i niezawodny helpdesk -telefoniczne i mailowe wsparcie użytkownika.

Wszystkie wymienione argumenty i funkcjonalności systemu powodują, że korzystanie z systemu GlobalMed jest nadal atrakcyjną alternatywą dla eZWM-a.


Czy wiesz, że… 

czyli zbiór najciekawszych porad do wykorzystania w codziennym użytkowaniu Globalmed

 • Wyliczanie refundacji. Czytaj dalej… z dnia 2022-04-19
 • Wybór osoby odbierającej. Czytaj dalej… z dnia 2022-05-09
 • Pomijanie w raporcie statystycznym. Czytaj dalej… z dnia 2022-05-09
 • Jak poprawnie weryfikować statusy zleceń w eZWM i Globalmed Czytaj dalej… z dnia 2022-04-21
 • Pobranie zlecenia i realizacja wydania w terminie późniejszym Czytaj dalej… z dnia 2022-04-21
 • Kopia zapasowa Czytaj dalej… z dnia 2022-04-21
 • Weryfikacja zlecenia na zaopatrzenie- podgląd PDF I, bez konieczności pobierania  Czytaj dalej… z dnia 2022-04-21
 • Wycofanie a usunięcie zleceniaCzytaj dalej… z dnia 2021-09-13
 • Rozliczenie pacjenta z uprawnieniami UE Czytaj dalej… z dnia 2021-09-13
 • Możesz w programie sprawdzić za jaki okres zlecenia zostało już zrealizowane/pobrane?  Czytaj dalej… z dnia 2021-08-12
 • Możesz sprawdzić w programie termin ważności zlecenia – nie dotyczy zleceń importowanych plikiem csv: Czytaj dalej… z dnia 2021-08-12
 • Hasła – wszystko co powinieneś wiedzieć  Czytaj dalej… z dnia 2023-01-20
 •  eZlecenia – wszystko co powinieneś wiedzieć  Czytaj dalej… z dnia 2023-08-28
 • Moduł Analizy Różnic   Czytaj dalej… z dnia 2024-03-01

Ważne

Realizacja zleceń  jest czynnością jednorazową.  
Jeżeli zlecenie zostanie pobrane i zrealizowane w oprogramowaniu GlobalMed, wówczas nie  można go ponownie  zrealizować na platformie eZWM. Status zlecenia na witrynie eZWM będzie widoczny jako zrealizowany przez aplikację AP-ZEW.
Natomiast jeżeli zlecenia  zostaną pobrane i zrealizowane na portalu eZWM, jest możliwość importu pliku CSV, który znajduje się na platformach NFZ SZOI/Portal Świadczeniodawcy, zawierający zrealizowane zlecenia, które można użyć do rozliczenia refundacji w oprogramowaniu GlobalMed Kliknij tutaj

Platforma NFZ służy tylko do realizacji zleceń nie do rozliczania.

 


eZWM zmiany po 01.01.2020 r.

W przypadku nowych zleceń wymagane przez NFZ będzie:

 1.  Utworzenie dedykowanych kont przez Świadczeniodawcę na Portalu SZOI/Portalu Świadczeniodawcy.
  Za pomocą tych kont możliwe będzie:
          a) zalogowanie się do centralnego Portalu SZOI dla zaopatrzenia: Kliknij tutaj
          b) zalogowanie się poprzez moduł eZWM w oprogramowaniu  GlobalMed: Kliknij tutaj
 2.  Zapewnienie dostępu do usług internetowych (dostęp do usług eZWM)
 3.  Wyposażenie punktów w drukarkę systemową aby mieć możliwość wydruku dokumentów pdf realizacji zleceń  pobranych z eZWM.

Plan NFZ w trakcie realizacji: Kliknij tutaj