O programie

PROMOCJA !!!

Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy BEZPŁATNĄ licencję na okres 3 miesięcy sprawdź

Do głównych zalet oprogramowania GlobalMed należą:

  1. Kompleksowy proces rozliczeń refundacyjnych w wersji ZPOZW , ZPOZR (od 01.2024 r.)
  2. Moduł Analiza Różnic — to narzędzie, które umożliwia porównanie danych zleceń z raportów ZPOZW generowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) z danymi zleceń wprowadzonymi do systemu Globalmed.
   Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą szybko identyfikować wszelkie rozbieżności między kwotami refundacji i dopłatami zawartymi w raportach ZPOZW a tymi, które zostały zarejestrowane w Globalmed.
   W przypadku stwierdzenia różnic moduł oferuje funkcję szczegółowej weryfikacji, która pozwala na dokładne przeanalizowanie przyczyn rozbieżności i ich korektę.
  3. Moduł Analizy Historii Zlecenia — to narzędzie, które umożliwia szczegółowe monitorowanie i zarządzanie procesem realizacji zlecenia. Umożliwia ono użytkownikom wgląd w różne etapy realizacji zlecenia, od momentu przyjęcia przez system po finalne etapy, takie jak wysyłka towarów czy rozliczenia finansowe.
   Dodatkowo moduł ten oferuje możliwość weryfikacji danych względem wystawionych szablonów przez NFZ- raportów ZPOZR,
  4. Rejestracja danych w różnych lokalizacjach oraz wymiany danych pomiędzy filiami a centralą świadczeniodawcy,
  5. Monitorowanie stanu realizacji, ze wbudowanymi modułami tworzenia zestawień o zrealizowanych usługach,
  6. Integracja z systemem eZWM. Dostępność generowania faktur/not elektronicznych (e-Faktura) do 12.2023 r. 
  7. Możliwość zbiorczej weryfikacji danych zarejestrowanych zleceń (csv),
  8. Możliwość rozliczania wielu umów świadczeniodawcy,
  9. Wsparcie procesu weryfikacji wstecznych.
  10. Kompleksowy proces rozliczeń refundacyjnych ZPOSP oraz korekt do 12.2023 r. 

[read more]

GlobalMED jest programem do rozliczeń dla świadczeniodawcy, który ma zawarte umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne takie jak :
– zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
– zaopatrzenie w środki pomocnicze
– optyka
– protetyka słuchu

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie GlobalMed?

GlobalMED powstał w 2007 roku. Jesteśmy świadomi, iż każda osoba i każda sytuacja są wyjątkowe.
Dlatego naszą specjalnością jest dostarczanie rozwiązań w produkcie, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb odbiorców – świadczeniodawców.
Wspólnie pracujemy by dostarczyć rozwiązania które ułatwią i przyśpieszą wymianę danych między państwem a NFZ.
Efektem współpracy jest uzyskanie łatwego w obsłudze programu do realizacji zleceń eZWM, rozliczenia z NFZ, w zakresie świadczeń ZPO. Od etapu wczytania umowy, poprzez ewidencję zrealizowanych zleceń na dokumentacji rozliczeniowej kończąc.

Współpraca z eZWM

Program współpracuje z modułem eZWM, dzięki czemu wszystkie operacje związane z weryfikacją i potwierdzaniem e-Zleceń można wykonywać podczas realizacji wniosku.
Za jednym razem wykonywana jest weryfikacja, oraz realizacja. Wygodnie i wygodnie.
Dodatkowo program umożliwia import zleceń zrealizowanych w aplikacji NFZ eZWM w postaci pliku csv. Nie ma konieczności wprowadzania ręcznego wniosków, co znacznie skraca czas potrzebny do rozliczenia refundacji z NFZ.
Umożliwia realizację zleceń eZWM oraz obsługę rozliczeń z NFZ w formie przekazywanych raportów statystycznych (xml).

Dedykowane rozwiązanie dla świadczeniodawców względem poprawnego rozliczania refundacji z zakresu ZPO
– możliwość wydania dwóch i więcej rodzajów wyrobów medycznych na jedno zlecenie
– różne poziomy refundacji, zależnie od kodu i dodatkowych uprawnień pacjenta.
– dostępne automatyczne wyliczanie kwoty refundacji, zależnie od kodu świadczenia.
Pełna lista funkcjonalności programu – licencja Mini
– obsługę wszystkich etapów procesu potwierdzania zlecenia w NFZ (eZWM),
– import umów i aneksów z NFZ.

Pliki z umową i aneksem od NFZ

Pliki, udostępniane przez NFZ na Portalu Świadczeniodawcy / SZOI w postaci XML (UMX), zawierają informację o zakontraktowanych i rozliczanych usługach opieki zdrowotnej, miejscach udzielania świadczeń, produktach handlowych, ich cenach oraz zakontraktowanych na każdy miesiąc obowiązywania umowy limitach świadczeń;
– rejestracja zleceń (wnioski, karty zaopatrzenia),
– import zrealizowanych zleceń w aplikacji NFZ eZWM
– przygotowanie raportu statystycznego XML w tym korekt
– sporządzenie faktury/noty na podstawie szablonu/ów.

Rozszerzenie licencji

Istnieje możliwość poszerzenia licencji o wersję Standard lub Centrala Filia:
– wprowadzanie danych w różnych lokalizacjach
– wymiana danych pomiędzy filiami (instalacjami programu, w których wprowadzane są dane), a jednostką centralną, która gromadzi dane ze wszystkich filii i prowadzi rozliczenia
– jednoczesna praca na kilku stanowiskach w ramach jednej lokalizacji.

Panel klienta

Firma IT.Norcom również udostępni Państwu dostęp do Panelu klienta, dzięki któremu będą państwo mieli stały dostęp do wystawionych FV, licencji programu oraz innych dokumentów płatności.

Jeśli jesteś zainteresowany cennikiem oraz ofertą przejdź dalej – link do zakupu
[/read]