test

Czy wiesz że...

Możesz w programie sprawdzić za jaki okres zlecenia zostało już zrealizowane/pobrane?

Czytaj dalej…

Czy wiesz że...

Jeżeli masz TYLKO numer zlecenia i pesel pacjenta możesz podejrzeć PDF zlecenia jakie zostało wystawione bez konieczności jego pobierania?

Czytaj dalej…

Czy wiesz że...

Możesz sprawdzić w programie termin ważności zlecenia.

Czytaj dalej…