Wersje

GlobalMED [v. 3.9.8]

2020-09-17

 • Raporty zwrotne / Rachunki
  Dostostowanie mechanizmów wczytywania raportów zwrotnych, szablonów rachunków oraz generowania rachunków, do nowego formatu raportów statystycznych.
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.9.5-7]

2020-09-02

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych grupujących wydania towaru według zleceń.
  Dostosowanie mechanizmu importu raportów zwrotnych, szablonów rachunków
  i mechanizmu generowania rachunków do nowego formatu raportu statystycznego.
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.9.4]

2020-08-13

 • Raporty statystyczne
  Podmiana wybranych kodów świadczeń („38.18”, „39.18”, „40.18”…) w raportach statystycznych na obowiązujący od lipca 2020 kod „18”.
 • Import csv z eZWM
  Zmiana sposobu wyliczania kwot refundacji dla poszczególnych wydań dla zleceń importowanych przez CSV z eZWM.
 • Import csv z eZWM
  Dodanie kontroli pliku CSV z eZWM pod kontem zgodności oddziału źródłowego i NFZ z umowy wybranej przy uruchomieniu programu .
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.9.3]

2020-08-10

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 3.2.1.
  Wersja formatu obowiązuje dla raportów od sierpnia 2020 r.
 • Raporty statystyczne
  Automatyczne przestawienie filtra oddziałów NFZ na „Dowolny”, po wybraniu okresu późniejszego niż czerwierc 2020, w oknie z listą raportów statystycznych.
 • Raporty statystyczne
  Wprowadzenie poprawki usuwającej zdublowane wydania pozostałe po usunięciu raportu statystycznego.
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.9.1-2]

2020-08-03

 • Raporty statystyczne
  Skorygowano zapisy w bazie danych oraz zmieniono algorytm nadawania identyfikatora dokumentu, gdy generowano raporty statystyczne za lipiec przed zakończeniem miesiaca, w wersji 3.8.8.0.
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.9.0]

2020-07-31

 • Raporty statystyczne
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych dla „starych” zleceń.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędnego nadawania numeru korekty dla raportów zawierających zlecenia pacjentów nie ograniczonych do jednego oddziału NFZ (wybrano „dowolny”).
  Dodanie funkcji ponownego nadania numeru korekty w oknie z listą raportów statystycznych.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędu polegającego na przekazywaniu danych pacjenta identyfikowanego PESEL-em, gdy otrzymywał świadczenie na podstawie karty EKUZ.
 • Raporty statystyczne
  Poprawa błędnego odrzucenia raportu zwrotnego dla raportów zawierających zlecenia pacjentów nie ograniczonych do jednego oddziału NFZ (wybrano „dowolny”).
 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie wyboru filtra oddziałów pacjenta podczas generowania raportów także za okresy po czerwcu 2020.
  Funkcjonalność ta jest niezbędna, aby wygenerować raporty statystyczne dla „obcych” oddziałów NFZ, które będą zawierać „stare” numery zleceń.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.9]

2020-07-29

 • Raporty statystyczne
  Od lipca 2020 świadczenia pacjentów z różnych oddziałów NFZ mogą być raportowani w jednym raporcie statystycznym.
 • Kartoteka pacjentów
  Umożliwienie wskazania innych numerów identyfikacyjnych niż PESEL i paszport.
  Od teraz można wskazać numer dowodu, PIN lub inny dokument.
 • eZWM
  Umożliwiono wskazanie sposobu potwierdzenia uprawnień pacjenta do świadczenia, w momencie pobierania danych zlecenia, które zostało zrealizowane przez stronę eZWM.
 • eZWM
  Przyspieszenie działania zestawienia „Pobrane zlecenia bez realizacji”.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.8]

2020-07-16

 • eZWM
  Umożliwienie obsługi towarów z kodem świadczenia 18.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.7]

2020-07-06

 • eZWM
  Poprawa błędu przesyłania potwierdzeń odbioru za pośrednictwem kuriera.
  Dodanie obsługi błędu eZWM w przypadku zawieszenia systemu na statusie „W trakcie weryfikacji pobrania zlecenia do realizacji”
 • Do góry

GlobalMED [v. 3.8.6]

2020-07-06

 • eZWM
  Poprawa błędu pobierania do realizacji zleceń, na których lekarz wskazał, że pacjent złożył oświadczenie o posiadaniu uprawnień do świadczenia.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie opisu statusu zlecenia eZWM „Realizacja zweryfikowana pozytywnie, oczekiwanie na odbiór od kuriera” – kolor jasnozielony
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.5]

2020-07-01

 • eZWM
  Dostosowanie programu do eZWM w wersji 2.1.6, w tym dodanie możliwości przesłania realizacji zlecenia, gdy wydany towar jest dostarczany przez kuriera.
 • eZWM
  Składanie oświadczeń o posiadaniu uprawnień do świadczeń przez pacjentów jest od teraz wymagane tylko w wypadku, gdy w chwili realizacji uprawnienia te nie mogą być potwierdzone przez NFZ.
 • eZWM
  Usprawnienie w oknie pobierania zlecenia do realizacji.
  Program sam dodaje myślniki w odpowiednich miejscach numeru zlecenia.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.4]

2020-05-27

 • System
  Zmiana adresu centrali NFZ.
 • eZWM
  Zmiana opisu pola oświadczenia pacjenta o posiadaniu uprawnień do świadczenia.
  Wcześniejszy opis sugerował, że oświadczenie składa się tylko w przypadku wstecznego pobrania zlecenia do realizacji.
  Tymczasem takie oświadzczenie można składać w każdym przypadku, gdy NFZ nie może potwierdzić uprawnień do świadczenia. W szczególności, gdy brak potwierdzenia uprawnień w systemie eWUŚ.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.3]

2020-05-15

 • eZWM
  Poprawa błędnego wskazania osoby odbierającej zlecenie.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.2]

2020-05-15

 • eZWM
  Poprawa błędu pobierania zleceń jednorazowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.1]

2020-05-15

 • eZWM
  Automatyczne wyznaczanie, czy realizacja zlecenia jest częściowa, czy nie, na podstawie ilości realizowanych miesięcy.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.8.0]

2020-05-07

 • eZWM
  Umożliwienie wyszukanie osoby odbierającej po dowolnym numerze identyfikującym – nie tylko PESEL.
 • eZWM
  Umożliwienie wskazania lub zmiany osoby odbierającej przy przesyłaniu potwierdzenia realizacji.
 • eZWM
  W oknie pobierania zlecenia do realizacji, dodano sprawdzenie poprawności numeru zlecenia i numeru PESEL / daty urodzenia pacjenta.
 • eZWM
  W oknie z listą wydań dodano przycisk, który zeruje wszystkie wybrane wcześniej filtry.
 • eZWM
  Pomijanie przy eksportach z filii, zleceń oznaczonych jako pomijane w raportach statystycznych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.9]

2020-04-16

 • eZWM
  Poprawiono błąd odczytu danych zlecenia przy pobieraniu do realizacji zleceń.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.8]

2020-04-14

 • eZWM
  Poprawiono błąd występujący przy pobieraniu do realizacji zleceń z uprawnieniami dodatkowymi.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.7]

2020-04-10

 • eZWM
  Automatyczne przenoszenie danych pola I.B.7 (rodzaj i nr dokumentu uprawniającego) z pobranego zlecenia do raportu statystycznego.
 •  eZWM
  Umożliwienie pobrania zlecenia do realizacji, gdy przy pierwszej jego próbie pobrania wystąpił błąd serwera NFZ.
 • Lista wydań towarów
  Dodano możliwość filtrowania po statusie zlecenia eZWM oraz wg metody powstania wydania towaru (ręcznie, z filii…)
 • eZWM
  W oknie pobierania zleceń do realizacji i w oknie edycji wydania towaru dodano przycisk (i), którego wskazanie myszą wyświetla informacje o wcześniej zrealizowanych okresach dla danego zlecenia.
 • Lista wydań towarów
  Dodano mechanizm rozpoznawania typu informacji, którą użytkownik chce wyszukać: wpisanie PESELA, Nazwiska, kodu uprawnień dodatkowych, nru wniosku, powoduje automatyczny wybór pola, które będzie przeszukiwane.
 • Lista wydań towarów
  Dodano skróty klawiszowe ułatwiające filtrowanie listy wg okresów: Ctrl + M – bieżący miesiąc, Ctrl+N – miesiąc wcześniejszy, Ctrl + Strzałka w lewo / w prawo – cofnij o miesiąc / ustaw kolejny miesiąc, Ctrl + 1 – styczeń, Ctrl + 2 – luty …
 • Centrala/Filia
  Naprawienie błędu wczytywania w centrali danych o „niestandardowych” podstawach uprawnień do świadczeń (EKUZ, zaświadczenie Burmistrza…). Ponowne wczytanie pliku z filii, zaktualizuje dane o zleceniach w centrali.
 • eZWM
  Informacja o niemożności pobrania zlecenia anulowanego/zweryfikowanego negatywnie przez NFZ pojawia się zaraz po wprowadzeniu nru zlecenia i kodu dostępu.
 •  eZWM
  Dodanie możliwości podglądu uzyskanej z serwera NFZ, pierwszej części zlecenia (PDF I) w oknie pobierania zlecenia do realizacji oraz w oknie edycji wydania towaru – przydatne, gdy klient ma z sobą tylko numer zlecenia i pesel.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.6]

2020-03-03

 • eZWM
  Umożliwienie dodania zleceń eZWM, które zostały zrealizowane przez stronę NFZ, bez podawania danych o oświadczeniu klienta o posiadaniu ubezpieczenia.
 • Raport statystyczny
  Poprawienie mechanizmu tworzenia zapisów raportu statystycznego dla pacjentów z EKUZ.
 • Lista wydań towarów
  Uporządkowanie kolejności i szerokości kolumn na liście wydanych towarów.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.5]

2020-02-27

 • eZWM
  Poprawienie mechanizmu dodawania i aktualizacji przychodni wystawiających zlecenie.
 • Raport statystyczny
  Umożliwienie wskazania zleceń, które mają być pominięte przy generowaniu raportu statystycznego.
 • eZWM
  Umożliwienie zaktualizowania statusu zlecenia, gdy realizacja albo pobranie zlecenia zostanie wycofana przez NFZ.
 • eZWM
  Dodanie podsumowania refundacji i dopłaty w oknie potwierdzenia realizacji zlecenia.
 • Raport statystyczny
  Poprawa raportowania Polaków ubezpieczonych w innych krajach UE.
 • eZWM
  Dodanie sprawdzenia, czy kod towaru pobieranego zlecenia znajduje się na umowie z NFZ.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.4]

2020-02-13

 • Raport statystyczny
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych, aby prawidłowo raportować cudzoziemców.
 •  eZWM
  Umożliwienie zmiany hasła użytkownika eZWM i wymuszanie zmiany, gdy NFZ tego wymaga.
 • eZWM
  Okno pobierania zleceń: dodano możliwość wyszukania nru zlecenia i numeru PESEL spośród wcześniejszych pobrań – przydatne w przypadku zleceń cyklicznych.
 • eZWM
  Umożliwienie wskazania tytułu oświadczenia o posiadaniu uprawnień do świadczenia i osoby składającej oświadczenie, dla zleceń dla których określono, że zlecenia zostały pobrane i zrealizowane na stronie eZWM (status fioletowy).
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.3]

2020-02-07

 • Raport statystyczny
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych, aby uwzględniał potwierdzenia uprawnień przez świadczeniodawców.
 •  eZWM
  Modyfikacja okna „zleceń bez realizacji” tak, aby uwzględniało zlecenia, których realizacje przesłano raportem statystycznym, a następnie usunięto.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.2]

2020-02-05

 • eZWM
  Umożliwienie pobrania do realizacji zleceń z wcześniejszego okresu. Po podaniu tytułu uprawniającego i osoby składającej oświadczenie (gdy wymagane).
 • eZWM
  Umożliwienie wysłania realizacji wydań, które korygowano po wygenerowaniu raportu statystycznego.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.1]

2020-02-04

 • Raport statystyczny
  Poprawienie błędnego generowania raportów statystycznych dla kodów uprawnień dodatkowych 47ZND.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.7.0]

2020-01-31

 • eZWM
  Poprawienie błędu pobierania zleceń eZWM
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.9]

2020-01-29

 • eZWM
  Umożliwienie obsługi klientów bez nru PESEL, na podstawie paszportu.
 • eZWM
  Dodanie opcji weryfikacji uprawnień klienta do świadczenia na podstawie karty EKUZ/Zgłoszenia ZUA…
 • eZWM
  Umożliwienie przesyłania realizacji z wsteczną datą.
 • Okno edycji realizacji
  Dodanie pola z numerem seryjnym wydawanego towaru.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.8]

2020-01-22

 • eZWM
  Umożliwienie wprowadzenia wydań towaru dla zleceń pobranych do realizacji na stronie NFZ, które automatycznie wypełniane są danymi z eZWM.
  Uwaga! Realizacje zleceń pobranych na stronie NFZ muszą być wprowadzone na stronie NFZ. Zapis w Globalu służy celom raportów statystycznych.
 • Lista wydań towarów
  Dodanie fioletowego statusu wydania towaru, który wskazuje, że zlecenie zostało pobrane i zrealizowane przez stronę NFZ.
  Użytkownik potwierdza, że zlecenie zostało pobrane przez stronę NFZ, gdy próba pobrania do realizacji przez Global zakończy się odmową.
  Wydania ze statustem fioletowym można dowolnie edytywać i usuwać.
 • Raport statystyczny
  Przekazywanie w raporcie statystycznym pola z kodem rodzaju dokumentu uprawnień dodatkowych – wymaganym dla zleceń wystawionych po 1 stycznia 2020.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.7]

2020-01-16

 • eZWM
  Umożliwienie wycofania/realizowania zleceń pobranych do realizacji, których realizacja została przerwana – dodano przycisk „Bez realizacji”.
 • eZWM
  Rozpoznawanie zleceń pobranych wcześniej do realizacji w przypadku ponownej próby pobrania – dodawane jest kolejne wydanie na to samo zlecenie.
 •  eZWM
  Reorganizacja procesu wyboru osoby odbierającej – automatyczne wskazanie osoby odbierającej z wcześniejszych zleceń danego pacjenta, umożliwienie wyszukiwania osoby odbierającej po numerze PESEL.
 • Okno logowania
  Uproszczenie procesu logowania do programu GlobalMed – umożliwienie wyboru użytkownika zamiast wpisywania loginu.
 • Okno danych użytkownika
  Reorganizacja pól w oknie danych użytkownika, aby było jasne, które pola dotyczą logowania do programu GlobalMed, a które logowania do eZWM.
 • eZWM
  Poprawa błędu przesyłania realizacji, gdy na tym samym kodzie przedmiotu zrealizowano kilka wydań towaru.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.6]

2020-01-13

 • eZWM
  Przystostowanie programu do obsługi eZWM
 • eZWM
  Umożliwienie logowania do eZWM dla świadczeniodawców z Lubuskiego.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.5]

2020-01-10

 • eZWM
  Przystostowanie programu do obsługi eZWM
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.3-4]

2019-10-01

 • Okno edycji realizacji
  Zaktualizowano mechanizm skalowania okien programu
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.2]

2019-09-23

 • Raporty statystyczne
  Umożliwienie eksportu raportów statystycznych w formacie 2.0
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.1]

2019-06-13

 • Karta usługi
  Wymuszenie podania nazwy i daty wystawienia dokumentu uprawnień dodatkowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.6.0]

2019-01-30

 • Karta usługi
  Dodanie listy wyboru nazwy dokumentu uprawnień dodatkowych.
 • Karta usługi
  Edycja numeru karty nie usuwa daty zlecenia i okresu zaopatrzenia.
 • Karta usługi
  Wybór karty z listy kart wcześniej wprowadzonych dla pacjenta, wypełnia również datę zlecenia i okres zaopatrzenia.
 • Powiadomienia IT.Norcom
  Umożliwienie odbierania i przeglądania wiadomości od IT.Norcom.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.9]

2019-01-08

 • Karta usługi
  Zabezpieczenie przed generowaniem raportu statystycznego ze zbyt długim identyfikatorem dokumentu uprawnień dodatkowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.8]

2019-01-07

 • Karta usługi
  Automatyczne wyznaczanie rodzaju dokumentu na podstawie jego numeru.
  Walidacja długości nazwy i identyfikatora dokumentu uprawnień dodatkowych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.7]

2018-11-06

 • Karta usługi
  Dodanie uprawnień dodatkowych 47ZND.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.6]

2018-10-11

 • Karta usługi
  Pokazywanie pól danych dokumentu uprawnień dodatkowych wyłącznie dla kodów 47DN i 47ZN
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.3-4-5]

2018-10-09

 • Karta usługi
  Weryfikacja danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Rachunki refundacyjne.
  Automatyczne wypełnianie podstawy zwolnienia z VAT podczas dodawania nowego dokumentu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.2]

2018-09-27

 • Karta usługi
  Umożliwienie wprowadzania danych dokumentu uprawnień dodatkowych
 • Zestawienia/raporty.
  Dodano pole z rodzajem uprawnień dodatkowych w raporcie „Monitoring realizacji kart/wniosków na zaopatrzenie [rozszerzony]”
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.1]

2018-09-04

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8. od IX 2018
  Do góry

GlobalMED [v. 3.5.0]

2018-09-03

 • Raporty zwrotne.
  Umożliwienie importu raportów zwrotnych w wersji 3.1.8.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie awaryjnego eksportu raportów statystycznych w wersji 3.1.7.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.9]

2018-08-14

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.9.
 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.8.
 • Karta usługi.
  Zwiększenie limitu ilości towarów do 9999.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.8]

2018-07-17

 • Raporty statystyczne.
  Raportowanie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47ZN.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.5-7]

2018-07-02

 • Karta usługi.
  Umożliwienie wprowadzenie ilości wyrobu medycznego zleconej przez osobę uprawnioną dla uprawnień dodatkowych 47DN – Za życiem. (Wymuszone przez nowy format raportu statystycznego, 1.7)
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.4]

2018-06-28

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie importowanie raportów zwrotnych w wersji 1.7.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.3]

2018-06-27

 • Raporty statystyczne.
  Umożliwienie generowania raportów statystycznych w wersji 1.7.
 • Karta wykonania usługi.
  Dostosowano program do obsługi nowego typu uprawnienia dodatkowego pacjenta: 47ZN – świadczeniobiorca posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.2]

2018-06-05

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytania umów w wersji 3.8.
 • Słowniki.
  Dodanie pozycji „Fizjoterapeuta” do słownika typów personelu medycznego.
 • Eksport danych.
  Dodanie eksportu danych do XML w oknie Lista szablonów rachunków – > Produkty, oraz w oknie zestawienia „Karty/wnioski”.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.1]

2018-04-26

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji z uprawnieniami „Za życiem” dla wszystkich towarów.
 • Interfejs użytkownika.
  Modenizacja interfejsu użytkownika. Jednolicenie kolorystyki i wykorzystania czcionek.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.4.0]

2018-04-17

 • Karta wykonania usługi.
  Dodanie nowego mechanizmu wyliczenia refundacji dla P.100.PM i P.101.PM z uprawnieniami „Za życiem”.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.9]

2018-03-06

 • Umowy
  Umożliwienie importu pozycji umów P100PM i P101PM za okresy:
  od 2018-01-01 do 2018-02-28 oraz
  od 2018-03-01 do 2018-12-31

  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.8]

2018-01-08

 • Zmiany interfejsu użytkownika.
  Dodanie do okna głównego wstęgi z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami programu.
 • Raporty statystyczne.
  Automatyzacja wyboru umowy przy generowaniu raportu statystycznego.
 • Słowniki.
  Zmiana adresu kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.7]

2017-09-29

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie zestawienie Realizacja usług – grupowanie.
 • Umożliwienie importu umów w wersji 3.7.

  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.6]

2017-07-27

 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumn do zestawienia „Realizacja kart / wniosków”. Dodanie wyszukiwania wg Nazwiska lub PESEL.
 • Analizy/Zestawienia.
  Dodanie kolumny z jednostką zlecającą do zestawienia „Realizacja usług na miejsca wyk. – szczeg”.
  Dodanie filtra miejsca wykonania.
 • Karta usługi.
  Automatyczne wypełnienie okresu zaopatrzenia wg daty realizacji (zamiast wg „Daty zlecenia dok.”).
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.5]

2017-04-18

 • Potwierdzenie wydania.
  Dodanie pola opisu modelu na wydruku potwierdzenia wydania.
 • Filtrowanie wykonanych usług.
  Filtrowanie bez konieczności klikania F5-Szukaj.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.4]

2017-03-02

 • Dostęp zdalny.
  Optymalizacja połączeń zdalnego dostępu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.3]

2017-02-27

 • Uprawnienia dodatkowe.
  Dodanie kodu 47DN z opisem „świadczeniobiorca do 18 roku życia, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” .
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.2]

2017-01-09

 • Panel Klienta IT.Norcom.
  Umożliwienie wywołania strony Panelu Klienta, bezpośrednio z programu Global, bez konieczności logowania.
 • Zdalny serwis.
  Uproszczenie procesu nawiązywania połączeń zdalnych.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.1]

2016-11-16

 • Umowy.
  Umożliwienie importu umów w wersji 3.6.
 • Numer karty.
  Automatyczne uzupełnianie kresek w numerach kart.
 • Server Firebird.
  Uruchamianie usługi serwera baz danych przed uruchomieniem programu.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.3.0]

2016-09-08

 • Raport statystyczny.
  Poprawa mechanizmu generowania raportów statystycznych – poprawne kody usług.
 • Karta wykonania usługi.
  Korekta mechanizmu wyliczenia podsumowania.
 • Rejestr wykonanych usług.
  Zapobieganie ponownemu wysyłaniu do NFZ kart osób zmarłych. NFZ nie przyjmuje również komunikatów usunięcia takich kart.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.9]

 2016-06-14

 • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
  W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.
  Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
  NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów. Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wyglądają następująco:
  1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
  2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.8]

 2016-06-09

 • Przyspieszenie działania programu.
  Optymalizacja bazy danych.
 • Nota elektroniczna.
  Dodanie podstawy zwolniania z VAT do pliku noty elektronicznej.Do góry

GlobalMED [v. 3.2.7]

2016-05-20

 • Wyliczanie kwoty refundacji.
  Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
 • Potwierdzenie wydania.
  Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową.
  Do góry

GlobalMED [v. 3.2.6]

2016-01-20

 • Korekty rachunków.
  Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.Do góry

GlobalMED [v. 3.2.5]

2016-01-15

 • Umowy.
  Umożliwienie wczytywania umów w wersji 3.5.
 • Rachunki.
  Umożliwienie wystawienia i eksportu rachunków, not oraz faktur rozliczającydh dopłaty do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
 • Lista wykonanych usług.
  Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
  Do góry

GlobalMed