Wersje

GlobalMED [v. 3.2.9]

2016-06-14
Do pobrania – najnowsza aktualizacja systemu GlobalMED.

  • Nowe opcje wyliczania kwoty refundacji.
    W oknie edycji karty dodano przycisk wskazujący, czy do wyliczania kwoty refundacji ma być brany pod uwagę limit ceny jednostkowej.
    Na przykład, dla pieluch (P.101) istnieje miesięczny limit ilości 60 szt. i limit wartości 90 zł (stąd limit ceny jednostkowej 1.50 zł).
    NFZ refunduje 70% kosztów do powyższych limitów. Przy zakupie 40 szt. pieluch po 2.00 zł sztuka wyliczenia kwoty refundacji w zależności od wyboru sposobu wyglądają następująco:
    1) z limitem ceny jednostkowej: (40 szt. * 1,50 zł) * 70% = 60,00 zł * 70% = 42,00 zł,
    2) bez limitu ceny jednostkowej: (40 szt. * 2,00 zł) * 70% = 80,00 zł * 70% = 56,00 zł.

GlobalMED [v. 3.2.8]

2016-06-09

  • Przyspieszenie działania programu.
    Optymalizacja bazy danych.
  • Nota elektroniczna.
    Dodanie podstawy zwolniania z VAT do pliku noty elektronicznej.

GlobalMED [v. 3.2.7]

2016-05-20

  • Wyliczanie kwoty refundacji.
    Poprawa mechanizmu wyliczania kwoty refundacji z uwzględnieniem limitów ilości i wartości.
  • Potwierdzenie wydania.
    Poprawa błędu raportu potwierdzenia wydania, występującego gdy w różnych miesiącach ten sam numer wniosku miał tę samą liczbę porządkową

GlobalMED [v. 3.2.6]

2016-01-20

  • Korekty rachunków.
    Poprawa mechanizmu generowania plików rachunków dla korekt.

GlobalMED [v. 3.2.5]

2016-01-15

  • Umowy.
    Umożliwienie wczytywania umów w wersji 3.5.
  • Rachunki.
    Umożliwienie wystawienia i eksportu rachunków, not oraz faktur rozliczającydh dopłaty do wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
  • Lista wykonanych usług.
    Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.
  • Lista wykonanych usług.
    Dodanie możliwości filtrowania listy usług według zakresu liczb porządkowych.

GlobalMed